Merksem

Merksem is een district van vele gezichten. Van woonwijken en handels-zones, van jongeren en ouderen, van gezinnen en alleenstaanden, van gezichten als Jos, Karim en Luca. Ons project voor de komende jaren wil mensen doen thuiskomen en thuis voelen in Merksem.

We doen dit echter niet alleen. Wij doen dit samen, mét iedereen en voor iedereen. Met jong én oud. Voor wie hier woont én voor wie hier werkt. Voor wie hier altijd al heeft gewoond én voor wie pas in Merksem vertoeft. CD&V Merksem heeft een ambitieus programma en een enthousiaste ploeg om hier werk van te maken. We zoeken voortdurend naar oplossingen op maat van elke Merksemnaar.

nieuws uit Merksem

A102: leg geen extra snelweg aan door de noordelijke districten

Cd&v Antwerpen ziet liever geen extra snelweg A102 aangelegd. Deze snelweg zou de E19 in Ekeren-Merksem en de E313 aan het rondpunt van Wommelgem verbinden en is onderdeel van het Toekomstverbond. Volgens cd&v kan het budget voorzien voor deze snelweg beter gebruikt worden om het openbaar vervoer in Antwerpen te verbeteren en meer overkappingen op en rond de Antwerpse Ring te voorzien.

Evenementen in de stad dreigen te verdwijnen

JONGCD&V Antwerpen vreest dat allerhande evenementen in de stad zullen verdwijnen, door de hoge transport- en dienstverleningskosten die de stad sinds 1 april aanrekent. Hierdoor zullen verenigingen minder ondersteuning aan de stad vragen, wat hun werking niet ten goede komt. Ook evenementen georganiseerd in en door de districten zijn de dupe. Jongerenvoorzitter Pieter De Cock: “Het lijkt eerder een platte besparing op kap van de verenigingen en districten dan een sensibiliserende maatregel

Cd&v voert opnieuw actie tegen de halvering van de openingsuren van de districtsloketten

Bijna dag op de dag een jaar geleden protesteerde Cd&v, met een actie op de markten van Ekeren en Hoboken, tegen de beslissing van het stadsbestuur om haar dienstverlening grondig om te gooien. Van een loket in ieder district,  ging de stad naar 4 regio-loketten in Deurne, Merksem, Antwerpen en Wilrijk.  Hoboken, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Ekeren en Linkeroever kregen enkel nog een loket met heel beperkte openingsuren. Daarnaast kwamen er een aantal onbemande contactpunten. Voor de stadsloketten in de districten betekende dit een halvering van de openingstijden. Dat terwijl de wachttijden toen op heel wat plekken al ontzettend opliepen.

Voedselbedelingen onder druk

Ik bevroeg schepen Meeuws in september over de noodkreet die voedselbedeling ’t Stroboerke deed. Vooral de toelevering van voedsel en de enorme toestroom van Oekraïense vluchtelingen deden hen even kopje onder gaan.

Zorg voor een breed en robuust vangnet voor de Antwerpse cultuur, sport –en jeugdverenigingen.

De coronacrisis dwong ons als maatschappij de voorbije weken tot ongeziene ingrepen. Beperkingen vaak die heel wat mensen, bedrijven en organisaties naar adem deden happen. Langzaam keren we terug naar het (nieuwe) normaal, maar de gevolgen van deze crisis zullen we nog lang voelen. Met name onze talrijke Antwerpse cultuur, sport –en jeugdverenigingen zijn kwetsbaar voor de terugslag van deze ongeziene gezondheidscrisis. CD&V vraagt dan ook een langetermijnvisie en extra aandacht voor de talrijke verenigingen, onder meer dankzij een eerlijke verdeling van het Vlaamse noodfonds en extra materiële steun.