Nieuws

Schors stedenband Antwerpen-Haifa (Israël)

JONGCD&V Antwerpen wilt dat het Antwerpse stadsbestuur de zusterband met Haifa in Israël schorst of zelfs ontbindt. Twee jaar geleden vroegen we al om de zusterband met Sint-Petersburg in Rusland te schorsen na de inval in Oekraïne. Wij willen geen partner zijn van regimes die mensenrechten als fait divers zien. Voor ons geen twee maten en gewichten, het doden van onschuldige slachtoffers moeten we overal veroordelen.

Nieuw parkeerbeleid in Antwerpse binnenstad: één miljoen euro boetes

Het nieuwe parkeerbeleid in de Antwerpse binnenstad leverde op 9 maanden tijd bijna een miljoen euro aan boetes op. De stad schreef 20.496 retributies uit. Een torenhoog bedrag. Volgens cd&v is dat het gevolg van de slechte uitrol van en communicatie over het nieuwe parkeerbeleid. "De cijfers tonen wat we altijd gezegd hebben. Het parkeren in onze stad blijft een probleem en moet aangepakt worden, maar de manier waarop dit stadsbestuur dat doet verdient geen schoonheidsprijs!"

CD&V Antwerpen vraagt overlast en onveiligheid in Antwerpse parken aan te pakken

cd&v Antwerpen vraagt het stads -en districtsbestuur om de onveiligheid in de Antwerpse stadsparken aan te pakken door meer te investeren in stadstoezichters en verlichting. Vincent Gysels en Annelies Thoelen, Antwerpse districtsraadsleden voor cd&v, interpelleerden districtschepen Tom Van Den Borne (Groen) en Paul Cordy (NVA) op de districtsraad van maandag 22 april over de overlast en onveiligheid in de parken.

Is dit het dan?

De voorbije legislatuur hebben we altijd constructief oppositie gevoerd. We zijn deze legislatuur zelfs met een voorzichtige onthouding gestart op wat dit stadsbestuur wilde verwezenlijken. Want in het bestuursakkoord stonden aardig wat die ook in ons cd&v-verkiezingsprogramma stonden.

Eerste dak-en thuislozentelling

De resultaten van de eerste Antwerpse telling van dak- en thuislozen zijn er. Die telling is er langerreeds in veel Vlaamse steden. Maar Antwerpen bleef lang aan de zijlijn staan om hieraan mee te doen. Gemeenteraadslid Nahima Lanjri bracht dit verschillende malen onder de aandacht. Tot de stad besliste hier toch voor open te staan. Nu zijn er dus de eerste resultaten die de verschillende vormen van dak- en thuisloosheid in kaart brengen. Met dank aan de KU Leuven en de Koning Boudewijnstichting. Het geeft  de stad een beter inzicht in de doelgroep en de onzichtbare dak- en thuisloosheid. Want meten is weten.

Vertrek schepen Meeuws

Tijdens de commissiezitting van vorige week uitte fractieleider Nahima Lanjri haar waardering en appreciatie al voor het beleidswerk van schepen Meeuws. Ze herhaalde dat op de gemeenteraad gisteren. Want met Tom Meeuws verliest Antwerpen een zeer goed, sociaal politicus.

Niet alleen zijn vertrek is jammer, ook wat nadien gebeurde is meer dan spijtig. Want aan het potje moddergooien, volgens Meeuws zelf de karaktermoord op hem, heeft niemand wat.

 

Fietsgraveren: een snelle rit naar identiteitsfraude?

JONGCD&V Antwerpen wilt het graveren of labelen van fietsen met rijksregisternummers, zoals de stad Antwerpen nu doet, zo snel mogelijk stopgezet zien.  Volgens Pieter De Cock, voorzitter van JONGCD&V Antwerpen, is de intentie goed, maar het systeem achterhaald: “Privacy experts roepen op om je rijksregisternummer nooit te delen, tegelijk blijven we in Antwerpen datzelfde rijksregisternummer en public op fietsen plakken. Dat is onveilig en moet dringend veranderen!

Platformverhuur verstoort de stedelijke woonmarkt

Hoewel platformverhuur en zoals AirBnb geprezen worden voor het bieden van gepersonaliseerde reiservaringen, wijzen steeds meer onderzoekers op de negatieve gevolgen. In stadscentra verstoort de toevloed van dergelijke toeristische logies de woon- en huurmarkt, de leefkwaliteit van de wijk en zorgt het voor zogenaamde "disneyfication".

Geweld op hulpverleners kan nooit getolereerd worden

Mensen die instaan voor onze veiligheid, verdienen ons allergrootste respect. De afgelopen jaren zien we het geweld tegenover de politie en andere hulpverleners echter toenemen. Ook bij ons in Antwerpen op oudejaarsavond. Dit is totaal onaanvaardbaar. Daarom staat de aanpak van agressie en geweld tegen hulpverleners hoog op de politieke agenda.

Waar moet het naartoe met het sociaal beleid in Antwerpen?

Antwerps schepen Tom Meeuws deed de forse en betreurenswaardige uitspraak dat hij van “verhoren door derderangspolitici” bij het OCMW af wil. Een boodschap die voorbij gaat aan de realiteit. Pieter De Cock, cd&v raadslid in het Bijzonder Comité van het Antwerpse OCMW, reageert daar dan ook graag met inhoud op.