Berchem

CD&V Berchem gaat voor vlakke voetpaden, meer en betere fietspaden, goede en voldoende seniorenwoningen, extra aandacht voor sport, goede en voldoende kinderopvang, propere straten, pleinen en speeltuinen. En uiteraard een luisterend oor.

nieuws uit Berchem

Stadsbestuur laat jongeren in de kou staan

Orry Van de Wauwer, lid van de commissie Jeugd in het Vlaams Parlement, reageert heel scherp op de beslissing van het Antwerpse stadsbestuur om de subsidies voor JC Den Eglantier in Berchem stop te zetten.

Evenementen in de stad dreigen te verdwijnen

JONGCD&V Antwerpen vreest dat allerhande evenementen in de stad zullen verdwijnen, door de hoge transport- en dienstverleningskosten die de stad sinds 1 april aanrekent. Hierdoor zullen verenigingen minder ondersteuning aan de stad vragen, wat hun werking niet ten goede komt. Ook evenementen georganiseerd in en door de districten zijn de dupe. Jongerenvoorzitter Pieter De Cock: “Het lijkt eerder een platte besparing op kap van de verenigingen en districten dan een sensibiliserende maatregel

Cd&v voert opnieuw actie tegen de halvering van de openingsuren van de districtsloketten

Bijna dag op de dag een jaar geleden protesteerde Cd&v, met een actie op de markten van Ekeren en Hoboken, tegen de beslissing van het stadsbestuur om haar dienstverlening grondig om te gooien. Van een loket in ieder district,  ging de stad naar 4 regio-loketten in Deurne, Merksem, Antwerpen en Wilrijk.  Hoboken, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Ekeren en Linkeroever kregen enkel nog een loket met heel beperkte openingsuren. Daarnaast kwamen er een aantal onbemande contactpunten. Voor de stadsloketten in de districten betekende dit een halvering van de openingstijden. Dat terwijl de wachttijden toen op heel wat plekken al ontzettend opliepen.

Cd&v Berchem deelt gratis fietsverlichting uit voor verkeersveiligheid

Cd&v Berchem deelde vandaag 100 gratis fietslichtjes (voor- en achter) uit aan de fietsers die deze nodig hadden. Na de KoningFiets-actie die cd&v aan het begin van het schooljaar uitrolde om de aandacht te vestigen op fietsende schoolgangers, zet cd&v zo opnieuw de zwakke weggebruiker in de kijker. 

Stadsloketten

De stad gooit haar dienstverlening grondig om. We gaan naar 4 regio-loketten en 6 stadsloketten met heel beperkte openingsuren. Daarnaast komen er een aantal onbemande contactpunten.

Heraanleg kruispunt Grotesteenweg – Singel

De heraanleg van het kruispunt Grotesteenweg met de Singel in Berchem is gepland in de tweede helft van dit jaar. Deze heraanleg is nodig door de verouderde infrastructuur en onveilige oversteken voor fietsers en voetganger. De verkeersveiligheid zal verhogen door een conflictvrije inrichting. Dit door het afgewerkte kruispunt onmiddellijk aan te sluiten op de Antwerpse verkeerslichtencoördinatiecomputer.