Nieuws

Evenementen in de stad dreigen te verdwijnen

JONGCD&V Antwerpen vreest dat allerhande evenementen in de stad zullen verdwijnen, door de hoge transport- en dienstverleningskosten die de stad sinds 1 april aanrekent. Hierdoor zullen verenigingen minder ondersteuning aan de stad vragen, wat hun werking niet ten goede komt. Ook evenementen georganiseerd in en door de districten zijn de dupe. Jongerenvoorzitter Pieter De Cock: “Het lijkt eerder een platte besparing op kap van de verenigingen en districten dan een sensibiliserende maatregel

Cd&v voert opnieuw actie tegen de halvering van de openingsuren van de districtsloketten

Bijna dag op de dag een jaar geleden protesteerde Cd&v, met een actie op de markten van Ekeren en Hoboken, tegen de beslissing van het stadsbestuur om haar dienstverlening grondig om te gooien. Van een loket in ieder district,  ging de stad naar 4 regio-loketten in Deurne, Merksem, Antwerpen en Wilrijk.  Hoboken, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Ekeren en Linkeroever kregen enkel nog een loket met heel beperkte openingsuren. Daarnaast kwamen er een aantal onbemande contactpunten. Voor de stadsloketten in de districten betekende dit een halvering van de openingstijden. Dat terwijl de wachttijden toen op heel wat plekken al ontzettend opliepen.

Linda Madou vervangt Soufiane Amrani

Vanwege een verhuis legt Soufiane Amrani zijn mandaat als districtsraadslid neer. Hij wordt vervangen door Linda Madou.

Stadsloketten

De stad gooit haar dienstverlening grondig om. We gaan naar 4 regio-loketten en 6 stadsloketten met heel beperkte openingsuren. Daarnaast komen er een aantal onbemande contactpunten.

Het pingpongballetje van de Turnhoutsebaan

Gemeenteraadslid Sam Voeten bracht op de laatste gemeenteraad nog maar eens een pleidooi om de kop niet in het zand te steken over de Turnhoutsebaan en de aanpak van minister Lydia Peeters om ze alvast voorlopig om te vormen tot fietsstraat met beide handen aan te pakken.

Opening premetrotunnel onder Kerk- en Pothoekstraat!

Na jaren aandringen wordt ons werk beloond. De ongebruikte premetrotunnel onder de Kerk- & Pothoekstraat zal geopend worden in 2024.

Turnhoutsebaan wordt fietsstraat

We lazen vanmorgen met een glimlach de krant. Na verschillende jaren vragen naar een oplossing voor fietsveiligheid van de Turnhoutsebaan, onder meer nog als districtsraadslid in Borgerhout, wordt de Turnhoutsebaan omgedoopt tot een fietsstraat.

Stelplaats Zurenborg malaise continue

De beloofde verhuis van de busstelplaats in de Zurenborgwijk komt er niet op korte termijn. Ondanks de beloftes op een verhuis tegen begin 2021, ondanks herhaalde protesten van buurtbewoners, en ondanks de bezorgdheden die het stadsbestuur in 2015 uitdrukte, wordt er toch een nieuwe vergunning aangevraagd bij de stad. “Hier wordt niemand beter van”, klinkt het bij JONGCD&V Antwerpen.