Wilrijk

CD&V is de enige echte partij die resoluut opkomt voor vrijheid, zorgzaamheid en menselijke waardigheid. Als overtuigde christendemocraten willen wij met U bouwen aan een toekomst voor Wilrijk en haar inwoners waar het goed is om te leven. 

Oplossingen vinden wij door de synthese te maken tussen het menselijke, het ondernemende en het duurzame. Wij verwerpen het rechtse individualisme en het linkse collectivisme. Wij zien de mens als een persoon: uniek, verbonden en spiritueel. 

De mens is niet ondergeschikt aan het geheel, maar maakt deel uit van verschillende groepen zoals het gezin, vrienden, collega’s en landgenoten. Ook beschikt hij over het verstand en de vermogen om hogere waarden te creëren en zin te geven aan de wereld waarin hij leeft. 

Onder ons bestuur evolueerde Wilrijk van een landelijk dorp naar een moderne voorstad. Vandaag werken wij verder met dezelfde idealen en hetzelfde enthousiasme als onze grote burgervaders zoals Jules Moretus, Jan-Frans De Groof, dokter Frederik Donny, graaf Gonzague Moretus, Louis Kiebooms, Gaston Fabré en Flor Huysmans. 

't Stad is van ons

Onze mensen

Onze kandidaten

Onze ideeën voor Wilrijk

nieuws uit Wilrijk

Evenementen in de stad dreigen te verdwijnen

JONGCD&V Antwerpen vreest dat allerhande evenementen in de stad zullen verdwijnen, door de hoge transport- en dienstverleningskosten die de stad sinds 1 april aanrekent. Hierdoor zullen verenigingen minder ondersteuning aan de stad vragen, wat hun werking niet ten goede komt. Ook evenementen georganiseerd in en door de districten zijn de dupe. Jongerenvoorzitter Pieter De Cock: “Het lijkt eerder een platte besparing op kap van de verenigingen en districten dan een sensibiliserende maatregel

Cd&v voert opnieuw actie tegen de halvering van de openingsuren van de districtsloketten

Bijna dag op de dag een jaar geleden protesteerde Cd&v, met een actie op de markten van Ekeren en Hoboken, tegen de beslissing van het stadsbestuur om haar dienstverlening grondig om te gooien. Van een loket in ieder district,  ging de stad naar 4 regio-loketten in Deurne, Merksem, Antwerpen en Wilrijk.  Hoboken, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Ekeren en Linkeroever kregen enkel nog een loket met heel beperkte openingsuren. Daarnaast kwamen er een aantal onbemande contactpunten. Voor de stadsloketten in de districten betekende dit een halvering van de openingstijden. Dat terwijl de wachttijden toen op heel wat plekken al ontzettend opliepen.

cd&v Wilrijk gaat voor meer ontmoeting en verbinding

Marleen, Melahat, Damiaan en Roel zetten hun schouders onder cd&v Wilrijk.

Tour Elentrik kleurt nu ook Wilrijkse wijken Centrum en Koornbloem

Tour Elentrik is een tweede keer neergestreken in het district Wilrijk. Dit keer gaven kunstenaars 20 grijze nutskasten in de wijken Centrum en Koornbloem een nieuw uitzicht. In die laatste wijk ligt de klemtoon op het werk van kunstenaar Panamerenko.

Wilrijk pakt tijdens zomermaanden uit met pop-up skatepark

Skaters komen tijdens de zomervakantie extra aan hun trekken in Wilrijk. Op initiatief van schepen van jeugd Hans Ides werd aan de Edegemsesteenweg een tijdelijke extra zone gemaakt. Die staat er tot eind augustus.

Er is nieuwe hoop voor de kinderboerderij in Wilrijk!

30 april is er opnieuw een uitspraak gevallen over de zaak rond de kinderboerderij in Wilrijk. Nadat de rechtbank in 2019 al oordeelde dat de voormalige uitbater Greenmarx zich niet hield aan de opgelegde afspraken en de site liet verkommeren, werd nu ook in beroep beslist dat stad Antwerpen over de gehele lijn gelijk heeft. 

Cd&v Wilrijk maakt met het groenbouwers project het district klaar voor de toekomst

Groenbouwers is de gloednieuwe verzamelnaam van een reeks acties waarmee het district Wilrijk werk wil maken van minder verhardingen, meer groen en meer opvang van water in het straatbeeld. Zo kunnen Wilrijkenaren onder meer een gevelregenton kopen aan voordeeltarief, planten aanvragen bij het district of de tegels van hun verharde voortuin laten ophalen door stadsdiensten.

Nieuwe schoolstraat in wilrijk feestelijk ingewijd

Om grote drukte met draaiende voertuigen aan de schoolpoort te vermijden, wordt er in de Boekstraat een schoolstraat ingevoerd. Een nadarhek, dat ter hoogte van de Sint-Jan Vianneystraat geplaatst wordt, zal de straat afsluiten. Zo wordt er aan het begin en het einde van de schooldag voorrang gegeven aan schoolgaande kinderen en hun ouders of begeleiders die zich te voet of met de fiets verplaatsen.