Nieuws

Is dit het dan?

De voorbije legislatuur hebben we altijd constructief oppositie gevoerd. We zijn deze legislatuur zelfs met een voorzichtige onthouding gestart op wat dit stadsbestuur wilde verwezenlijken. Want in het bestuursakkoord stonden aardig wat die ook in ons cd&v-verkiezingsprogramma stonden.

Platformverhuur verstoort de stedelijke woonmarkt

Hoewel platformverhuur en zoals AirBnb geprezen worden voor het bieden van gepersonaliseerde reiservaringen, wijzen steeds meer onderzoekers op de negatieve gevolgen. In stadscentra verstoort de toevloed van dergelijke toeristische logies de woon- en huurmarkt, de leefkwaliteit van de wijk en zorgt het voor zogenaamde "disneyfication".

Cd&v Wilrijk maakt met het groenbouwers project het district klaar voor de toekomst

Groenbouwers is de gloednieuwe verzamelnaam van een reeks acties waarmee het district Wilrijk werk wil maken van minder verhardingen, meer groen en meer opvang van water in het straatbeeld. Zo kunnen Wilrijkenaren onder meer een gevelregenton kopen aan voordeeltarief, planten aanvragen bij het district of de tegels van hun verharde voortuin laten ophalen door stadsdiensten.

Zuurpruimdading deel 2

Herinnert u zich de #zuurpruimdading nog? Door een procedureslag van drie buurtbewoners lag de werf op de Gedempte Zuiderdokken maandenlang stil. Er waren (terechte) problemen met de mobiliteit, maar en cours de route schrapte men met behulp van een dading ook een sportterrein én élk toekomstig, groot evenement. Dat betekende bijvoorbeeld vaarwel voor Antwerpen Zingt... .

Geen publieke bbq's meer in antwerpen

Op de virtuele gemeenteraad van 27 april stelden we voor om kleinschalig BBQ'en in de stedelijke ruimte weer mogelijk te maken. Op een responsabiliserende wijze, door gebruik uitleen-BBQ's die je moet terugbrengen of door je eigen BBQ. Maar dit constructief alternatief werd weggestemd. Gemeenteraadslid Sam Voeten volgde zo de vraag van de disitrictsraad van Antwerpen. Waar raadsleden Jan Braeckmans en Annelies Thoelen erin slaagden dit door de raad te loodsen, met steun van de meerderheid.

Woonwagenterrein Deurne mag blijven

Eerder berichten we dat het college de intentie had het woonwagenterrein van Deurne te sluiten. Na een periode van onzekerheid, voor 120 bewoners, keerde het college vrijdag haar kar. Het ziet er voorlopig naar uit dat het woonwagenterrein mag blijven. "We zijn blij met deze overwinning en willen nu dat de beloofde renovatie er ook snel zal komen" stelt Nahima Lanjri.

Cd&v wil dat de gemeenteraad het college terugfluit in zijn beslissing om het woonwagenterrein van deurne te sluiten.

Op het woonwagenterrein in Deurne wonen goed 50 gezinnen, met 25 schoolgaande kinderen. Sommige leven hier al 35 jaar. In 2016 keurde het college zelfs nog het masterplan goed om dit terrein te renoveren, 48 standplaatsen, maximale kostprijs 3,4 miljoen euro. Maar, daar wordt nu blijkbaar helemaal van af gezien. Op 21 februari besliste het college namelijk om het woonwagenterrein van Deurne te sluiten. Dit zonder overleg of een oplossing te bieden voor de 120 personen. Zo houden we enkel het beperkte woonwagenterrein over in Wilrijk. Nahima Lanjri: “Er wordt teruggekomen op een eerdere belofte tot renovatie waarin de bewoners zich zeer bereid hebben opgesteld met betrokkenheid op alle overlegmomenten”.

Cd&v antwerpen vraagt bijsturing project de oever.

Het Zorgbedrijf plant al langer project De Oever, ter hoogte van de Korte Ridderstraat en De Oever. 34 assistentieflats, 18 appartementen, een dienstencentrum en 9 handelsunits. De Stad weigerde echter deze vergunning stilzwijgend, waarna het Zorgbedrijf in beroep ging bij de Deputatie.