Nieuws

CD&V Antwerpen vraagt overlast en onveiligheid in Antwerpse parken aan te pakken

cd&v Antwerpen vraagt het stads -en districtsbestuur om de onveiligheid in de Antwerpse stadsparken aan te pakken door meer te investeren in stadstoezichters en verlichting. Vincent Gysels en Annelies Thoelen, Antwerpse districtsraadsleden voor cd&v, interpelleerden districtschepen Tom Van Den Borne (Groen) en Paul Cordy (NVA) op de districtsraad van maandag 22 april over de overlast en onveiligheid in de parken.

Platformverhuur verstoort de stedelijke woonmarkt

Hoewel platformverhuur en zoals AirBnb geprezen worden voor het bieden van gepersonaliseerde reiservaringen, wijzen steeds meer onderzoekers op de negatieve gevolgen. In stadscentra verstoort de toevloed van dergelijke toeristische logies de woon- en huurmarkt, de leefkwaliteit van de wijk en zorgt het voor zogenaamde "disneyfication".

Evenementen in de stad dreigen te verdwijnen

JONGCD&V Antwerpen vreest dat allerhande evenementen in de stad zullen verdwijnen, door de hoge transport- en dienstverleningskosten die de stad sinds 1 april aanrekent. Hierdoor zullen verenigingen minder ondersteuning aan de stad vragen, wat hun werking niet ten goede komt. Ook evenementen georganiseerd in en door de districten zijn de dupe. Jongerenvoorzitter Pieter De Cock: “Het lijkt eerder een platte besparing op kap van de verenigingen en districten dan een sensibiliserende maatregel

Antwerps schepencollege negeert al drie jaar goedgekeurd Cd&v-voorstel om BBQ'en in Antwerpse pleinen en parken mogelijke te maken: geen respect voor Antwerpse districtsraden.

Het Antwerps stadsbestuur voerde in 2020 een verbod in op het barbecueën in de Antwerpse straten, pleinen en parken. CD&V Antwerpen ging zo’n drie jaar geleden meteen in verzet, hun voorstel om kleinschalig barbecueën in de publieke ruimte opnieuw mogelijk te maken, desgevallend met niet-publieke (eigen) barbecues kreeg in de Antwerpse districtsraad een ruime meerderheid van Groen, Open VLD, Vooruit, PVDA en DSA achter zich. Enkel N-VA stemde tegen.

Cd&v voert opnieuw actie tegen de halvering van de openingsuren van de districtsloketten

Bijna dag op de dag een jaar geleden protesteerde Cd&v, met een actie op de markten van Ekeren en Hoboken, tegen de beslissing van het stadsbestuur om haar dienstverlening grondig om te gooien. Van een loket in ieder district,  ging de stad naar 4 regio-loketten in Deurne, Merksem, Antwerpen en Wilrijk.  Hoboken, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Ekeren en Linkeroever kregen enkel nog een loket met heel beperkte openingsuren. Daarnaast kwamen er een aantal onbemande contactpunten. Voor de stadsloketten in de districten betekende dit een halvering van de openingstijden. Dat terwijl de wachttijden toen op heel wat plekken al ontzettend opliepen.

Cd&v wil dat de openluchtzwembaden in Antwerpen open blijven

Het stadsbestuur van Antwerpen vermindert het aantal openingsdagen voor de zwemvijver in het Deurnese Boekenbergpark en het openluchtzwembad De Molen op Linkeroever. Cd&v wil dat de openluchtzwembaden in Antwerpen open blijven. Orry Van de Wauwer diende daar in de districtsraad van Antwerpen initiatieven voor in.

Kaaitunnel

In juli besliste het college van burgemeester en schepenen van de stad dat ze een tunnel willen aanleggen aan de Jordaenskaai. We vroegen in september al in de gemeenteraad waarom dit bestuur voor deze variant kiest? Ook al kantte coalitiepartner Vooruit zich tegen deze beslissing, toch keurden N-VA en Open Vld deze plannen goed. 

De Kaaitunnel, geen goed idee

Er lopen al even plannen om onder de Kaaien een tunnel door te trekken. Zo kan het Steenplein en de Suikerrui een grote voetgangerszone worden en loopt de Via Sinjoor van het Centraal Station tot aan de Schelde. We vragen ons ook af waarom dit bestuur zo vasthoudt aan deze variant?