Nieuws

Evenementen in de stad dreigen te verdwijnen

JONGCD&V Antwerpen vreest dat allerhande evenementen in de stad zullen verdwijnen, door de hoge transport- en dienstverleningskosten die de stad sinds 1 april aanrekent. Hierdoor zullen verenigingen minder ondersteuning aan de stad vragen, wat hun werking niet ten goede komt. Ook evenementen georganiseerd in en door de districten zijn de dupe. Jongerenvoorzitter Pieter De Cock: “Het lijkt eerder een platte besparing op kap van de verenigingen en districten dan een sensibiliserende maatregel

Cd&v voert opnieuw actie tegen de halvering van de openingsuren van de districtsloketten

Bijna dag op de dag een jaar geleden protesteerde Cd&v, met een actie op de markten van Ekeren en Hoboken, tegen de beslissing van het stadsbestuur om haar dienstverlening grondig om te gooien. Van een loket in ieder district,  ging de stad naar 4 regio-loketten in Deurne, Merksem, Antwerpen en Wilrijk.  Hoboken, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Ekeren en Linkeroever kregen enkel nog een loket met heel beperkte openingsuren. Daarnaast kwamen er een aantal onbemande contactpunten. Voor de stadsloketten in de districten betekende dit een halvering van de openingstijden. Dat terwijl de wachttijden toen op heel wat plekken al ontzettend opliepen.

Sloop recyclagepark Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Op de laatste gemeenteraad stond de sloop van het recyclagepark op de agenda. In de plaats komt een bos. Een mooi voorbeeld van vergroening volgens het college.

Recyclagepark Berendrecht-Zandvliet-Lillo verdwijnt

cd&v Berendrecht-Zandvliet-Lillo is verbolgen over het verdwijnen van het containerpark. “Wij zijn geen tweederangsburgers, Antwerpenaren in de polder betalen evengoed en evenveel gemeentebelasting, maar we moeten daar blijkbaar niet hetzelfde voor terug verwachten”.

Tulpenpluk voor de zorg

Zeg het met een boeketje: polderdistrict schenkt 13.000 tulpen aan Antwerpse ziekenhuizen. De tweejaarlijkse tulpenpluk in het polderdistrict, normaal in april, kon wegens de coronapandemie niet doorgaan. Jammer, want het evenement lokt duizenden enthousiaste plukkers. 170.000 bloemen zomaar weggooien, daar had het district geen zin in.