Nieuws

CD&V Antwerpen vraagt overlast en onveiligheid in Antwerpse parken aan te pakken

cd&v Antwerpen vraagt het stads -en districtsbestuur om de onveiligheid in de Antwerpse stadsparken aan te pakken door meer te investeren in stadstoezichters en verlichting. Vincent Gysels en Annelies Thoelen, Antwerpse districtsraadsleden voor cd&v, interpelleerden districtschepen Tom Van Den Borne (Groen) en Paul Cordy (NVA) op de districtsraad van maandag 22 april over de overlast en onveiligheid in de parken.

Fietsgraveren: een snelle rit naar identiteitsfraude?

JONGCD&V Antwerpen wilt het graveren of labelen van fietsen met rijksregisternummers, zoals de stad Antwerpen nu doet, zo snel mogelijk stopgezet zien.  Volgens Pieter De Cock, voorzitter van JONGCD&V Antwerpen, is de intentie goed, maar het systeem achterhaald: “Privacy experts roepen op om je rijksregisternummer nooit te delen, tegelijk blijven we in Antwerpen datzelfde rijksregisternummer en public op fietsen plakken. Dat is onveilig en moet dringend veranderen!

Geweld op hulpverleners kan nooit getolereerd worden

Mensen die instaan voor onze veiligheid, verdienen ons allergrootste respect. De afgelopen jaren zien we het geweld tegenover de politie en andere hulpverleners echter toenemen. Ook bij ons in Antwerpen op oudejaarsavond. Dit is totaal onaanvaardbaar. Daarom staat de aanpak van agressie en geweld tegen hulpverleners hoog op de politieke agenda.

PizzaDays maakte het wat bont in Sint-Andries

Het evenement “PizzaDays” vond plaats op donderdag 18 mei tot en met zondag 21 mei 2023. Dat onze stad bruist vinden we prima, maar dit evenement van vier dagen bracht blijkbaar heel wat overlast met zich mee.

Lezing JONGCD&V Antwerpen 28/03

Kom luisteren naar commissaris Cleyman, met een rugzak vol beroepservaring, over drugsgebruik.

Tussenkomst actuadebat drugsgeweld

Fractieleider Nahima Lanjri kwam tussen in het actualiteitsdebat rond het drugsgeweld. Onze conclusie: we winnen enkel van de drugs als we aandacht hebben voor drie fundamenten: sensibilisering en preventie, samenwerken en nabijheidspolitie.

Actuadebat drugsgeweld

Bomaanslag hier, granaat ginder, schietpartij daar. In de zomermaanden werd Antwerpen weer slachtoffer van tientallen echt zware incidenten. Dat brengt de totaalscore voor onze stad op een 60-tal totnogtoe. Zestig!

Hou gokkantoren ver weg van jongeren

Eindelijk kunnen ook in de stad Antwerpen gokkantoren ver weggehouden worden van plaatsen waar jongeren komen. Voortaan kunnen gokkantoren die gelegen zijn in de buurt van scholen of andere plaatsen waar minderjarigen of verslaafden komen, niet langer convenanten verlengen of nieuwe afsluiten met de stad Antwerpen. Deze akkoorden hebben ze nodig om het gokkantoor te kunnen uitbaten. Antwerps CD&V-fractieleider Nahima Lanjri, die hier al jaren voor pleit in de gemeenteraad, reageert opgelucht “Ik ben tevreden dat de stad eindelijk de regels correct toepast. Het wordt nu eindelijk mogelijk om jongeren en kwetsbare personen beter te beschermen tegen gokverslavingen.” 

Overlast rond het MAS moet aangepakt worden.

Het liep dit weekend weer vreselijk mis aan het MAS. Nadat vandalen vorig weekend nog twee van de dure, gegolfde ramen van het MAS braken en een deel van een terras sloopten, was zaterdagochtend zowat heel de Hanzestedenplaats omgevormd tot een openbaar stort. De combinatie van een woelige vrijdagnacht met 126 pv’s voor tal van inbreuken en het laattijdig uitrukken van de reinigingsdiensten.