Nieuws

Nieuw parkeerbeleid in Antwerpse binnenstad: één miljoen euro boetes

Het nieuwe parkeerbeleid in de Antwerpse binnenstad leverde op 9 maanden tijd bijna een miljoen euro aan boetes op. De stad schreef 20.496 retributies uit. Een torenhoog bedrag. Volgens cd&v is dat het gevolg van de slechte uitrol van en communicatie over het nieuwe parkeerbeleid. "De cijfers tonen wat we altijd gezegd hebben. Het parkeren in onze stad blijft een probleem en moet aangepakt worden, maar de manier waarop dit stadsbestuur dat doet verdient geen schoonheidsprijs!"

Is dit het dan?

De voorbije legislatuur hebben we altijd constructief oppositie gevoerd. We zijn deze legislatuur zelfs met een voorzichtige onthouding gestart op wat dit stadsbestuur wilde verwezenlijken. Want in het bestuursakkoord stonden aardig wat die ook in ons cd&v-verkiezingsprogramma stonden.

Cd&v kant zich ook Vlaams tegen de Scheldebrug

Ja, wij vinden dat een extra Scheldekruising voor fietsers en voetgangers er moet komen. Maar cd&v Antwerpen is er van overtuigd dat de keuze voor een brug hier niet het algemeen belang dient. Hebben we echt nood aan een brug buiten budget, of is dit het doorzetten van het huidige bestuur om een landmark te bouwen?

Fietsgraveren: een snelle rit naar identiteitsfraude?

JONGCD&V Antwerpen wilt het graveren of labelen van fietsen met rijksregisternummers, zoals de stad Antwerpen nu doet, zo snel mogelijk stopgezet zien.  Volgens Pieter De Cock, voorzitter van JONGCD&V Antwerpen, is de intentie goed, maar het systeem achterhaald: “Privacy experts roepen op om je rijksregisternummer nooit te delen, tegelijk blijven we in Antwerpen datzelfde rijksregisternummer en public op fietsen plakken. Dat is onveilig en moet dringend veranderen!

Nieuwe veerboot tussen Hoboken en Kruibeke wordt elektrisch

De veerdienst tussen Hoboken en Kruibeke zal over enkele jaren bediend worden door een elektrische veerboot. Dat blijkt uit vragen van Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters

Is een Scheldebrug, een nieuw landmark, de beste keuze?

We vinden dat een extra Scheldekruising voor fietsers en voetgangers er moet komen. Maar cd&v Antwerpen is er van overtuigd dat de keuze voor een brug hier niet het algemeen belang dient. Hebben we echt nood aan een brug, of is dit het doorzetten van het huidige bestuur om een landmark te bouwen?

A102: leg geen extra snelweg aan door de noordelijke districten

Cd&v Antwerpen ziet liever geen extra snelweg A102 aangelegd. Deze snelweg zou de E19 in Ekeren-Merksem en de E313 aan het rondpunt van Wommelgem verbinden en is onderdeel van het Toekomstverbond. Volgens cd&v kan het budget voorzien voor deze snelweg beter gebruikt worden om het openbaar vervoer in Antwerpen te verbeteren en meer overkappingen op en rond de Antwerpse Ring te voorzien.

Waarom leggen we de lat voor deelfietsen hoger voor mensen met een handicap?

Cd&v fractieleider Nahima Lanjri vroeg in 2020 aan schepen Karim Bachar om als stad mee deel te nemen aan het proefproject ‘deelrolstoelfietsen’ van G-sport Vlaanderen. Ondanks de beloftes van de schepen om hier werk van te maken en de vragen rond een dergelijk project van gebruikers en belangenbehartigers, blijft het project tot dusver dode letter.

Cd&V wil behoud van fietsbus in de Antwerpse haven: er is geen alternatief.

Cd&v Antwerpen betreurt de keuze van het Antwerpse Havenbestuur om het traject van de Fietsbus in te korten. De Antwerpse christendemocraten wil deze beslissing terugdraaien: “Jaarlijks vervoert de Fietsbus rond de 120.000 passagiers naar de Antwerpse havenbedrijven. Deze gebruikers worden nu terug in de wagen gejaagd om naar hun werk te gaan.”