Hans Ides - 4de plek federaal

Publicatiedatum

Auteur

Dieder Van Dooren

Deel dit artikel

Gezonde omgeving en loon naar werken

Als lokaal schepen in Wilrijk en vader van 2 werkte ik steeds aan thema’s die bijdragen aan een betere toekomst voor ons en onze kinderen.

Denk maar aan ruimte creëren voor jong en oud, verkeersveiligheid ( inzet op schoolstraten),  vergroenen, ontharden, alsook het stimuleren van het opvangen en vasthouden van water. Ook federaal is er nood aan inzet op omgeving en gezondheid.

Want hoewel de luchtkwaliteit verbetert, ademt een aanzienlijk deel van de bevolking nog steeds te verontreinigde lucht in. Dit wil ik aanpakken door:

  1. Fiscaal voordeel professioneel gebruik diesel af te schaffen.
  2. De verduurzaming van mobiliteit en transport (te land, zee en lucht) te versnellen.
  3. Alle vervoer boven 3,5 ton uit woonwijken te houden door gebruik ANPR camera’s en er minder uitstoot in de straten is.
  4. Tot slot moet de overheid uitgaven en inkomsten in evenwicht brengen en daarom dringen hervormingen, o.m. meer mensen aan het werk krijgen door werk meer te laten lonen, zich op. We beperken de werkloosheidsuitkering tot 36 maanden voor wie geen 20 jaar anciënniteit kan voorleggen. Voor wie langer dan 20 jaar gewerkt heeft, wordt deze beperkt tot 48 maanden. 55-plussers die langer dan 20 jaar gewerkt hebben, krijgen een uitzondering op deze beperking.

 

Nieuws

Schors stedenband Antwerpen-Haifa (Israël)

JONGCD&V Antwerpen wilt dat het Antwerpse stadsbestuur de zusterband met Haifa in Israël schorst of zelfs ontbindt. Twee jaar geleden vroegen we al om de zusterband met Sint-Petersburg in Rusland te schorsen na de inval in Oekraïne. Wij willen geen partner zijn van regimes die mensenrechten als fait divers zien. Voor ons geen twee maten en gewichten, het doden van onschuldige slachtoffers moeten we overal veroordelen.

Nieuw parkeerbeleid in Antwerpse binnenstad: één miljoen euro boetes

Het nieuwe parkeerbeleid in de Antwerpse binnenstad leverde op 9 maanden tijd bijna een miljoen euro aan boetes op. De stad schreef 20.496 retributies uit. Een torenhoog bedrag. Volgens cd&v is dat het gevolg van de slechte uitrol van en communicatie over het nieuwe parkeerbeleid. "De cijfers tonen wat we altijd gezegd hebben. Het parkeren in onze stad blijft een probleem en moet aangepakt worden, maar de manier waarop dit stadsbestuur dat doet verdient geen schoonheidsprijs!"

CD&V Antwerpen vraagt overlast en onveiligheid in Antwerpse parken aan te pakken

cd&v Antwerpen vraagt het stads -en districtsbestuur om de onveiligheid in de Antwerpse stadsparken aan te pakken door meer te investeren in stadstoezichters en verlichting. Vincent Gysels en Annelies Thoelen, Antwerpse districtsraadsleden voor cd&v, interpelleerden districtschepen Tom Van Den Borne (Groen) en Paul Cordy (NVA) op de districtsraad van maandag 22 april over de overlast en onveiligheid in de parken.