CD&V Antwerpen vraagt overlast en onveiligheid in Antwerpse parken aan te pakken

Publicatiedatum

Auteur

Vincent Gysels

Deel dit artikel

cd&v Antwerpen vraagt het stads -en districtsbestuur om de onveiligheid in de Antwerpse stadsparken aan te pakken door meer te investeren in stadstoezichters en verlichting. Vincent Gysels en Annelies Thoelen, Antwerpse districtsraadsleden voor cd&v, interpelleerden districtschepen Tom Van Den Borne (Groen) en Paul Cordy (NVA) op de districtsraad van maandag 22 april over de overlast en onveiligheid in de parken.

"Slecht verlichte, moeilijk toegankelijke plekken trekken ongewenste activiteiten aan zoals sluikstort, druggebruik, wildplassen en ander onguur gedrag" aldus Gysels. "Gelukkig is het nu al langer licht, maar als je in de winter 's avonds in het park komt, zie je amper nog waar je loopt. Bezoekers mijden die plekken waar te weinig verlichting wordt voorzien want ze voelen zich er onveilig. Hierdoor valt sociale controle weg, en zien mensen met slechte bedoelingen hun kans.” vult Thoelen aan.

Naar aanleiding van de geplande vernieuwing van het speelterrein in het Mastvestpark in de Tentoonstellingswijk, vroeg de cd&v-fractie wat het districtsbestuur gaat doen om de overlast en onveiligheid aan te pakken. Hoewel de schepen toegeeft dat de verouderde verlichting in het Mastvestpark aan vernieuwing toe is, blijft de cd&v fractie op hun honger zitten na het antwoord van het college. “Er zijn mooie plannen voor de herwaardering van het stadspark, maar daarin wordt bewust slechts minimale verlichting voorzien, behalve op de paden in de buitenste lus, blijkbaar om ecologische redenen” aldus Thoelen.

Volgens Gysels kan het anders: "Zo creëren ze een omgeving waarin naast dieren ook onveiligheid en overlast zullen floreren. Wij zouden die afweging anders maken, wat ons betreft gaat in binnenstedelijke parken in ieder geval veiligheid voor op mogelijke hinder voor vleermuizen.”

Niet alleen worden de parken te weinig verlicht, ook handhaving van overlast kan beter, vindt cd&v. Op de gemeenteraad van maandag 29 april zal Nahima Lanjri, fractieleider voor cd&v, de burgemeester ondervragen over de handhaving van overlast in de stadsparken. "De stad kan en moet meer doen om de veiligheid in onze parken te waarborgen.” zegt Lanjri. “Door bijvoorbeeld meer te investeren in stadstoezichters, zodat deze ook meer in de parken kunnen patrouilleren. Wij vragen dan ook om meer te investeren in voldoende bereikbaar en nabij veiligheidspersoneel.”  “Het kan niet de bedoeling zijn dat families met kinderen de speelterreinen in de parken mijden omdat ze zich onveilig voelen.” besluit Gysels.

cd&v blijft zich inzetten voor een veilige en aangename leefomgeving voor alle Antwerpenaren.

Nieuws

1,5 miljoen reizigers op Antwerpse veren: stap af van de fetisj om een brug te bouwen

In 2023 gebruikten bijna 1.5 miljoen voetgangers en fietsers één van de drie veren over de Schelde in en rond Antwerpen. Voor cd&v Antwerpen tonen deze cijfers nog maar eens de nood aan goede verbindingen om de Schelde te kruisen. “Zorg dat de Antwerpenaar op een goeie manier over de Schelde geraakt, maar stap toch eens af van de fetisj om persé een brug in Antwerpen te willen bouwen”, klinkt het bij Pieter De Cock, jongerenvoorzitter en mobiliteitsspecialist bij cd&v Antwerpen en kandidaat voor het Vlaams Parlement.

Zonder lokalen, geen jeugdwerk

Overal in Vlaanderen dreigen lokalen van jeugdbewegingen verkocht of gecommercialiseerd te worden. Veel jeugdbewegingen maken gebruik van verouderd patrimonium dat in het bezit is van parochies en bisdommen. Dit patrimonium staat onder druk omdat deze parochies en bisdommen niet langer de middelen hebben om deze infrastructuur te onderhouden. “Zonder jeugdlokalen, geen jeugdwerk. Een actieplan en meer financiële steun zijn nodig om onze jeugdlokalen een duurzame toekomst te geven. Jeugdverenigingen zijn onmisbaar in een warme samenleving”, stelt Pieter De Cock, cd&v kandidaat voor het Vlaams Parlement en jarenlang actief binnen de Chiro.